NOVÝ POŘAD: Jednoduchost + Minimalismus

Čím dál tím více věřím on-line vzdělávání. A tak jsem se rozhodl dělat vedle rozhovorů DEEP TALKS i nový YouTube kanál/pořad s názvem „vzdělávání pro 21. století“. Cílem je do pár minut vtěsnat nějakou zajímavou a užitečnou myšlenku (kterou nás pravděpodobně ve škole neučili).

Zde je první video o jednoduchosti a minimalismu, které jsem natočil teď o víkendu tady v New Yorku. Proč je jednoduchost v dnešní době tak důležitá? Jak naopak složitost ovlivňuje stres a zdraví? Dal jsem do toho pár tipů z mého života a doporučení dalších zdrojů a knih.


A teď trochu rozvedení, proč v tom vidím smysl. Celou svoji práci stavím dlouhodobě na 3 hodnotách:

  1. Simple – vše se snažím vysvětlovat maximálně jednoduše (obrázky, schémata, modely…).

  2. Useful – použitelnost do praktického života (nástroje, konkrétní tipy, osobní zkušenosti…).

  3. Evidence-based – aplikace kritického myšlení (no bullshit) a snaha vše zakládat na co nejkvalitnějších zdrojích (studie, meta-studie, zkontrolovat metodologii, velikost vzorku…).

Celkově téhle metodě říkám „know-how design“. A slovo design je ve svém původním významu o použitelnosti. A moje práce je o použitelnosti informací. Je to o tom přečíst mnoho knih a studií, udělat si desítku stran výpisků a pak na základě toho nakreslit pár obrázků, podle kterých všichni pochopí, jak věci v jádru fungují. Motto celého by mohlo být: Simplifying science.

Zjednodušení občas vnáší vědomou nepřesnost (např. studie s křečky z knihy byla v originále s krysami, ale ty nejsou tak vtipné). V jádru jde ale o to, vysvětlit podstatu. Jak říká známý citát od Pabla Picassa: „Umění je lež, jež nám pomáhá pochopit pravdu“ (na rozdíl od mnohých internetových citátů tohle opravdu Picasso napsal v roce 1923 v Statement to Marius de Zayas).

No a celkově mi přijde, že tohle vše dohromady ve vzdělávacím procesu chybí. Jednoduchost. Použitelnost. A hlavně edutainment. Vzdělávání by mělo bavit. Tak cítím nějakou potřebu k tomu přispět a zkusit to dělat tak, jak myslím, že by se to dělat mělo… A celé to budeme dělat česky, anglicky a francouzsky.