PŘEDNÁŠKA: Kritické myšlení jako jedna ze základních hodnot?

Estonsko se proslavilo e-govermentem, v Japonsku už mají 50 let rychlovlaky jezdící přes 300 km/hodinu. Proč by Česko nemohlo být zemí kritického myšlení? Tak jako Martin Luther King měl svůj sen o rasové rovnoprávnosti, měli bychom i my v této době mít sny o lepší společnosti. A tím nemyslím marketingové knihy politiků, ale opravdové a reálné vize pro lepší českou společnost. Vždyť už Mistr Jan Hus roku 1413 napsal „Pravda vítězí nad vším“ a toto motto se později dostalo na vlajku prezidenta Masaryka. Tak pro tuto hodnotu pojďme opět něco udělat.

Přednáška obsahuje i výzvu ohledně naší iniciativy Hodnotové Česko (www.hodnotove-cesko.cz/). Smyslem projektu je podporovat pozitivní hodnoty v české společnosti. Našimi hodnotami jsou:

  1. KRITICKÉ MYŠLENÍ: V době manipulací či podvržených zpráv (hoaxů, fake news) je kritické myšlení jedním z nejdůležitějších témat pro budoucnost společnosti. Podle reportu Future Jobs vydávaným World Economic Forum bude v roce 2020 kritické myšlení také jednou z nejpodstatnějších dovedností na trhu práce.

  2. LASKAVOST & POKORA: Laskavost vyjadřuje schopnost všímat si potřeb druhých a umět jim pomoci. Již Aristoteles rozlišoval dvě radosti. Hédonickou radost, radost zaměřenou čistě na sebe. A eudaimonickou radost, tu, kterou způsobují dobré skutky pro ostatní. Aristoteles považoval hédonický život za nevyspělý a povrchní, kdežto eudaimonický život za ušlechtilý a čistý.

  3. OSOBNÍ ODVAHA: Hrdinou se člověk nerodí, hrdinou se člověk v průběhu životu stává. Osobní hrdinství ale nemusí být o velkých věcech. Jde právě často o drobnosti, které ve výsledku utvářejí celek. „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali.” -- Albert Einstein

Pokud s vámi naše hodnoty rezonují, připojte se k naší iniciativě či sdílejte moji přednášku. Děkuji moc!